✅مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروز #حوادث کاری در کارگاهها

Hamyar_Memar ✅ همیارمعمار
✅مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروز #حوادث کاری در کارگاهها

بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری ، ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی گردد که به موجب این رفتارش ، زمینه بروز حادثه ای فراهم آید ، بنابراین نمی توان گفت که درهیچ شرایطی ، جر کارفرمای آن کارگاه شخص دیگری در قبال حوادث کاری نباید پاسخگو باشد ، پس باید در محیط های کاری ، به همه #آموزش کافی داده شود که مرتکب رفتاری نگردند که موجبات بروز حادثه برای شخصی را فراهم آورد و به آنان تذکرلازم داده شود ، مبنی بر اینکه به میزانی که کارشناس ، بروز حادثه را متأثر از بی احتیاطی و بی مبالاتی آنان تشخیص دهد ، مسئول خواهند بود.
#همیارمعمار،پیشرو در ارتقاء جایگاه مهندسان
با معرفی لینک کانال به همکاران …..🌺
http://t.me/hamyar_memar

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *